רדאר חודר קרקע

 
 
מכשור זה מאפשר לבצע הדמיה של כל מה שמתרחש מתחת לפני הקרקע. באמצעות גלים אלקטרומגנטיים. במקביל לשליחת האותות, המקלט קולט את הגלים המוחזרים אליו מהקרקע ומעבד אותם. בתום התהליך נוצרת הדמיה של ההרכב והתכולה בתת-הקרקע.

באמצעות טכנולוגיה זו ניתן לאתר:
  • תשתיות – צנרת מים, ביוב, חשמל, גז, תקשורת ועוד
  • עצמים שונים הקבורים באדמה - קורות בטון, חביות, בארות ועוד
  • שינויים בהרכב הקרקע כתוצאה מחפירות ישנות, פסולת ארכיאולוגיה ועוד
  • הבדלים בתכולת המים של האדמה כתוצאה מדליפות מים, ביוב ומאגרים